Yang sama-sama ingin belajar

Tuesday, July 13, 2010

Memperkenalkan Diri

Salam semua dan 안녕하세요,

Sesudah kita belajar huruf dan beberapa struktur ayat serta contoh-contoh ayat, kini saya rasa kita sudah boleh membuat ayat-ayat mudah di dalam bahasa Korea.

Oleh itu, mari kita cuba dengan perkara yang paling asas, iaitu dengan memperkenalkan diri kita di dalam bahasa korea.


Hello!
안녕하세요!
an-nyong haseyo!

Saya John.
저는전입니다.
cho-nen John im-nida.

Saya orang Malaysia.
말레이시아사람입니다.
Malaysia sa-ram im-nida.

Gembira dapat bertemu!"
만나서반갑습니다!
man-na-so pan-gap-sum-nida!


Begitulah kiranya cara memperkenalkan diri. Oh ya! Mengapa semua ayat di atas pakai versi ham-nida dan bukan he-yo seperti yang kita belajar selama ini?!

Saja je supaya kita boleh cepat menyesuaikan diri dengan kedua-dua jenis bentuk ini. Jika diteliti, perbezaannya hanya di hujung ayat sahaja.

Baiklah, biar saya tulis juga dengan bentuk he-yo untuk perbandingan.

Saya John.
저는전이에요.
chonen John ieyo.

Saya orang Malaysia.
말레이시아사람이에요.
Malaysia saram ieyo.

Gembira bertemu awak!
만나서반가워요!
man-na-so pan-ga-wo-yo!


Ok ada perbezaan yang perlu dipelajari apabila menggunakan bentuk he-yo dan ham-nida apabila ayat yang dibuat mengandungi kata kerja seperti ayat terakhir di atas. Ini akan dibincangkan kelak ya!

Buat masa ini, selamat berlatih!


Perkataan hari ini :

jumpa : 만나다 (man-na-da)

gembira : 반갑다 (pan-gap-ta)

No comments:

Post a Comment