Yang sama-sama ingin belajar

Saturday, July 10, 2010

He-yo dan ham-nida.

Salam semua,

Hari ini kita akan lihat dua jenis pengakhiran ayat di dalam bahasa Korea. Setakat ini saya sentiasa mengunakan pengakhiran he-yo (해요) untuk contoh2 ayat saya. Namun begitu, sebenarnya terdapat lagi satu jenis pengakhiran yang membawa maksud yang sama, iaitu ham-nida (합니다).

Mari kita lihat penggunaannya pada contoh ayat di bawah :

Saya adalah John

1. 저는전이에요. *1. menggunakan he-yo(해요)
chonen John ieyo.

2. 저는전입니다. *2. menggunakan ham-nida (합니다)
chonen John im-nida

Dia (perempuan) adalah pelajar.

1. 고녀는학생이에요.
kenyo nen hak-seng ieyo.

2. 고녀는학생입니다.
kenyo nen hak-seng imnida.

Dia (lelaki) mencintai saya.

1. 고는나를사랑해요.
kenen nalel sa-rang heyo.

2. 고는나를사랑합니다.
kenen nalel sa-rang hamnida.


Kedua-duanya membawa maksud yg sama, cuma peyampaian saja yang berlainan. Dari segi penggunaan pula, he-yo banyak digunakan untuk perbualan sopan dan ham-nida lebih luas digunakan di dalam perkara2 rasmi seperti siaran media ataupun di dalam badan kerajaan seperti tentera misalnya.

Namun begitu, tidak salah untuk menggunakannya seharian. Kedua-duanya merupakan bahasa sopan dan boleh juga digunakan secara bercampur jika mahu.

OK selamat berlatih!

Perkataan hari ini :

1. 좋아하다 (choh-a ha-da) : suka

No comments:

Post a Comment